Natječaji

 • Foto vijesti

  23.7.2015.

  Objava Natječaja za prodaju nekretnina

   

  Općinsko vijeće Općine Kršan temeljem Odluke od 17. srpnja 2015. godine objavljuje Natječaj za prodaju nekretnina, a kojeg možete preuzeti u privitku.

  Posljednji dan prijave na natječaj je 31. srpnja 2015. godine.

 • Foto vijesti

  29.4.2015.

  OBAVIJEST

           Obavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, na području Općine Kršan, za mikrolokaciju - dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, naselje Plomin Luka, šire područje plaže u Plomin Luci, djelatnost: ''IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA – brodica na motorni pogon.''

           Godišnja naknada za vršenje predmetne djelatnosti iznosi 200,00 kn po dužnom metru plovila / brodice na motorni pogon.

  Zainteresirani su uz Zahtjev dužni priložiti:

  -dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima);

  -dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

  -dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu;

  -dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su od strane podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje podmirene sve dospjele obveze prema Općini Kršan s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan).

            Rok za dostavu zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 08. svibnja 2015. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

   U prilogu se nalaze:

 • Foto vijesti

  10.4.2015.

  Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Kršan

   

   Općina Kršan objavljuje

   

  J A V N I  P O Z I V

  za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

  rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

   

  Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 20. travnja 2015. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, Kršan.

   

  Cjelokupni tekst javnog poziva možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  17.2.2015.

  Obavijest o davanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali

     Obavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske – na području Općine Kršan,  i to za mikrolokacije:

    -dio k.č. 2905/378 u k.o. Plomin, šire područje naselje Brestova (postojeći plato na zavoju prema Trajektnom pristaništu Brestova), uz godišnju naknadu u iznosu od 5.000,00 kn,

  - dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, naselje Plomin Luka, područje plaže u Plomin Luci (početni dio prema ulazu) uz godišnju naknadu u iznosu od 7.000,00 kn.

   Naknada za pripadajuću terasu objekta (ako je za istu podnesen zahtjev) iznosi dodatnih 200,00 kn/m2 godišnje. Zainteresirani su uz Zahtjev dužni priložiti:

  -  dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima);

  -dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

  -dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su od strane podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje podmirene sve dospjele obveze prema Općini Kršan s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan).

     Rok za dostavu zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 13. ožujka 2015. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

  OPĆINA KRŠAN

  VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA

  Prateći akti:

 • Foto vijesti

  2.2.2015.

  Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

   

  Općina Kršan objavljuje:

     

  J A V N I  P O Z I V

  za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

  rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

   

   Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 10. veljače 2015. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, Kršan.

   

  Cjelokupni tekst Javnog poziva možete pogledati u privitku.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 89 10> >|
Natječaji

Kalendar događanja