Natječaji

 • Foto vijesti

  2.12.2015.

  Natječaj za prodaju nekretnine

  Općinsko vijeće općine Kršan objavljuje natječaj za prodaju nekretnine. Datum objave je 02. prosinac 2012. godine, a posljednji dan prijave natječaja je 10. prosinca 2015. godine 
 • Foto vijesti

  5.10.2015.

  Objava Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj / studijskoj 2015./2016. godini

  Obavještavaju se svi učenici i studenti da Općina Kršan danas 05. listopada 2015. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / studijskoj 2015./2016. godini.

   

   Tekst natječaja je osim na web stranici u privitku ovog teksta, objavljen i na Oglasnoj ploči Općine Kršan.

   

   Krajnji rok za prijavu na natječaj je 10 (deset) dana od dana objave, odnosno 15. listopada 2015. godine (četvrtak).

   

   Također se obavještavaju učenici i studenti koji već imaju sklopljen Ugovor o stipendiranju da su radi nastavka isplate stipendije obvezni dostaviti dokumentaciju prema potpisanom ugovoru i to:

  - potvrdu o upisu u narednu šk./stud. godinu,

  - izjavu da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi (obrazac),

  - a učenici dodatno i dokaz da su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4.50,

  Potrebne obrasce (prijavu, izjavu, te prijavu za nastavak isplate) možete preuzeti iz priloženih dokumenata ovoj obavijesti, kao i u službenim prostorijama Općine Kršan, a Pravilnik o stipendiranju i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju možete pogledati na ovim stranicama u Službenom glasilu Općine Kršan br. 14/10 i 11/11.

 • Foto vijesti

  23.7.2015.

  Objava Natječaja za prodaju nekretnina

   

  Općinsko vijeće Općine Kršan temeljem Odluke od 17. srpnja 2015. godine objavljuje Natječaj za prodaju nekretnina, a kojeg možete preuzeti u privitku.

  Posljednji dan prijave na natječaj je 31. srpnja 2015. godine.

 • Foto vijesti

  29.4.2015.

  OBAVIJEST

           Obavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, na području Općine Kršan, za mikrolokaciju - dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, naselje Plomin Luka, šire područje plaže u Plomin Luci, djelatnost: ''IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA – brodica na motorni pogon.''

           Godišnja naknada za vršenje predmetne djelatnosti iznosi 200,00 kn po dužnom metru plovila / brodice na motorni pogon.

  Zainteresirani su uz Zahtjev dužni priložiti:

  -dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima);

  -dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

  -dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu;

  -dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su od strane podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje podmirene sve dospjele obveze prema Općini Kršan s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan).

            Rok za dostavu zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 08. svibnja 2015. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

   U prilogu se nalaze:

 • Foto vijesti

  10.4.2015.

  Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Kršan

   

   Općina Kršan objavljuje

   

  J A V N I  P O Z I V

  za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

  rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

   

  Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 20. travnja 2015. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, Kršan.

   

  Cjelokupni tekst javnog poziva možete pogledati u privitku.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 89 10> >|
Natječaji

Kalendar događanja