Natječaji

 • Foto vijesti

  2.10.2014.

  Objava Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj / studijskoj 2014./2015. godini

  Obavještavaju se svi učenici i studenti da Općina Kršan danas 02. listopada 2014. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / studijskoj 2014./2015. godini.

   Tekst natječaja je osim na web stranici u privitku ovog teksta, objavljen i na Oglasnoj ploči Općine Kršan.

   Krajnji rok za prijavu na natječaj je 10 (deset) dana od dana objave, odnosno 13. listopada 2014. godine (ponedjeljak).

   Također se obavještavaju učenici i studenti koji već imaju sklopljen Ugovor o stipendiranju da su radi nastavka isplate stipendije obvezni dostaviti dokumentaciju prema potpisanom ugovoru i to:

  - potvrdu o upisu u narednu šk./stud. godinu,

  - izjavu da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi (obrazac),

  - a učenici dodatno i dokaz da su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4.50,

  Potrebne obrasce (prijavu, izjavu, te prijavu za nastavak isplate) možete preuzeti iz priloženih dokumenata ovoj obavijesti, kao i u službenim prostorijama Općine Kršan, a Pravilnik o stipendiranju i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju možete pogledati na ovim stranicama u Službenom glasilu Općine Kršan br. 14/10 i 11/11.

 • Foto vijesti

  4.8.2014.

  Obavijest o objavi Natječaja za prodaju nekretnina

  Obavještavamo zainteresirane građane da Općinsko vijeće Općine Kršan objavljuje

  NATJEČAJ

  ZA PRODAJU NEKRETNINA

  Sve detalje o nekretninama, predmetu natječaja, kao i sve detalje vezane za  natječaj, možete pogledati u privitku ove obavijesti.

  Posljednji dan prijave na natječaj: 12. kolovoza 2014.godine.

 • Foto vijesti

  18.6.2014.

  Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje

  Općina Kršan objavljuje

   

  J A V N I  P O Z I V

  za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

  rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

   

  Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 26. lipnja 2014. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, Kršan.

  Cjelokupni tekst Javnog poziva možete pogledati u privitku.

 • 4.6.2014.

  Poziv kandidatima za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

  Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme u  Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavljuje

   

   POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

  I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

   

   Kandidati pozvani na pismeno testiranje (navedeni pod točkom I. ovog Poziva) trebaju pristupiti dana 10. lipnja 2014. godine (utorak) do 15,30 sati u zgradu Općine Kršan, Blaškovići 12, prizemlje, ispred prostorije općinske vijećnice u Kršanu.

  Cijeli tekst Poziva se nalazi u privitku.

 • 22.5.2014.

  Obavijest o objavi Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan objavljuje

   

  O G L A S

   za prijam u službu na određeno vrijeme

  u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

   

  Za sljedeća radna mjesta:

   1. Viši referent za urbanizam graditeljstvo i komunalne poslove u Odsjeku za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan

   2. Viši upravni referent u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan

   Oglas i i Opis poslova se nalaze u privitku.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|
Natječaji

Kalendar događanja