Natječaji

 • Foto vijesti

  17.2.2015.

  Obavijest o davanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali

     Obavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske – na području Općine Kršan,  i to za mikrolokacije:

    -dio k.č. 2905/378 u k.o. Plomin, šire područje naselje Brestova (postojeći plato na zavoju prema Trajektnom pristaništu Brestova), uz godišnju naknadu u iznosu od 5.000,00 kn,

  - dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, naselje Plomin Luka, područje plaže u Plomin Luci (početni dio prema ulazu) uz godišnju naknadu u iznosu od 7.000,00 kn.

   Naknada za pripadajuću terasu objekta (ako je za istu podnesen zahtjev) iznosi dodatnih 200,00 kn/m2 godišnje. Zainteresirani su uz Zahtjev dužni priložiti:

  -  dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima);

  -dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

  -dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su od strane podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje podmirene sve dospjele obveze prema Općini Kršan s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan).

     Rok za dostavu zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 13. ožujka 2015. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

  OPĆINA KRŠAN

  VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA

  Prateći akti:

 • Foto vijesti

  2.2.2015.

  Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

   

  Općina Kršan objavljuje:

     

  J A V N I  P O Z I V

  za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

  rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

   

   Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 10. veljače 2015. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, Kršan.

   

  Cjelokupni tekst Javnog poziva možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  2.10.2014.

  Objava Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj / studijskoj 2014./2015. godini

  Obavještavaju se svi učenici i studenti da Općina Kršan danas 02. listopada 2014. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / studijskoj 2014./2015. godini.

   Tekst natječaja je osim na web stranici u privitku ovog teksta, objavljen i na Oglasnoj ploči Općine Kršan.

   Krajnji rok za prijavu na natječaj je 10 (deset) dana od dana objave, odnosno 13. listopada 2014. godine (ponedjeljak).

   Također se obavještavaju učenici i studenti koji već imaju sklopljen Ugovor o stipendiranju da su radi nastavka isplate stipendije obvezni dostaviti dokumentaciju prema potpisanom ugovoru i to:

  - potvrdu o upisu u narednu šk./stud. godinu,

  - izjavu da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi (obrazac),

  - a učenici dodatno i dokaz da su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4.50,

  Potrebne obrasce (prijavu, izjavu, te prijavu za nastavak isplate) možete preuzeti iz priloženih dokumenata ovoj obavijesti, kao i u službenim prostorijama Općine Kršan, a Pravilnik o stipendiranju i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju možete pogledati na ovim stranicama u Službenom glasilu Općine Kršan br. 14/10 i 11/11.

 • Foto vijesti

  4.8.2014.

  Obavijest o objavi Natječaja za prodaju nekretnina

  Obavještavamo zainteresirane građane da Općinsko vijeće Općine Kršan objavljuje

  NATJEČAJ

  ZA PRODAJU NEKRETNINA

  Sve detalje o nekretninama, predmetu natječaja, kao i sve detalje vezane za  natječaj, možete pogledati u privitku ove obavijesti.

  Posljednji dan prijave na natječaj: 12. kolovoza 2014.godine.

 • Foto vijesti

  18.6.2014.

  Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje

  Općina Kršan objavljuje

   

  J A V N I  P O Z I V

  za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

  rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

   

  Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 26. lipnja 2014. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, Kršan.

  Cjelokupni tekst Javnog poziva možete pogledati u privitku.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|
Natječaji

Kalendar događanja