O Općini

Potpićan

PotpićanNajmlađe naselje u Istri nastalo uz okno sada zatvorenog rudnika kamenog ugljena.
Pastoralni centar Dobri pastir zdanje je novijeg datuma.

Kalendar događanja