O Općini

Opći podaci


Položaj

Općina Kršan danas zauzima dio područja nekadašnje općine Labin ukupne površine 124 km². Prostor koji pripada Općini Kršan nalazi se u centralnom dijelu istočnog priobalnog područja poluotoka Istre. Smještena je izmedu Kvarnerskog zaljeva, Plominskog zaljeva i Plominske uvale, doline rijeke Raše, obronaka srednje Istre i područja Učke i uvale Brestova na obali mora.

U tom području dominiraju dvije morfološke jedinice, jedna je Čepićko polje, a druga planinski masiv Učke. Slijedeća važnija značajka tog prostora je Plominski zaljev koji se uvlači duboko u kopno.

Područje Općine Kršan čine 23 naselja. To su redom Kršan, Blaškovići, Veljaki, Lazarići, Boljevići, Čambarelići, Kožljak, Jesenovik, Nova Vas, Šušnjevica, Letaj, Kostrčani, Lanišće, Zankovci, Polje Čepič, Zatka Čepić, Purgarija, Plomin, Plomin Luka, Stepčići, Vozilići, Zagorje i Potpićan.

Reljef

Reljefno se može podijeliti na nizinski dio (Čepićko polje, dolina gornje Raše i Boljunčice), brdoviti dio (rubno područje nizinskog dijela do 300 m nadmorske visine) i predplaninski i planinski dio (masiv Čićarije na istočnom dijelu općine do granice prema moru i Primorsko - goranskoj županiji).

Klima

Klima je blaga, mediteranska, gdje nema velikih temperaturnih amplituda (zimski su uvjeti rijetki), s mnogo sunca i topline i s dosta vlage u zraku.

Temperature zraka se zimi se kreću uglavnom od 10° C do -5° C, a ljeti uglavnom od 23° C do 35° C.

Stanovništvo

Na području Općine Kršan po posljednjem popisu iz 2011. godine živi 2.951 stanovnika od čega je 1.468 (49,75%) muškaraca i 1.483 (50,35%) žena. Gustoća naseljenosti je 24 st/km².

Popis stanovnika po naseljima

Blaškovići

149

Boljevići

86

Čambarelići

154

Jesenovik

57

Kostrčani

30

Kožljak

160

Kršan

238

Lanišće

74

Lazarići

96

Letaj

43

Nova vas

69

Plomin

113

Plomin Luka

173

Polje Čepić

148

Potpićan

513

Purgarija Čepić

228

Stepčići

40

Šušnjevica

69

Veljaki

120

Vozilići

236

Zagorje

116

Zankovci

8

Zatka Čepić

31Dobna struktura Općine Kršan

Ukupno

0-19

20-39

40-59

60-79

80 i više

2.951

455

774

1006

571

145

Kalendar događanja