O Općini

Kožljak

Kožljak Na zapadnim padinama masiva Učke, nasuprot najnižem sedlu, preko kojeg je u rimsko doba i u srednjem vijeku vodio put na liburnijsku obalu, strši strma, izolirana uzvisina.

U srednjem vijeku sagrađen je na toj uzvisini kaštel, što ga dokumenti već iz početka 12. stoljeća spominju pod hrvatskim imenom Iosilach ili Gosilach, u vrijeme kad postaje feud akvilejskih patrijarha.

U latinskim izvorima iz 13. stoljeća kožljački gospodari, kojima su patrijarsi subinfeudirali taj kaštel, nose epitet de Coslaco, a u Istarskom razvodu je glagoljski tekst sačuvao fonetski oblik njegova srednjovjekovnog naziva Kožlak. Tako ga zovu i sačuvani dokumenti iz 15. stoljeća., što su ih glagoljicom pisali kancelari kožljacke gospode Mojsjevića iz Senja. Usporedo s hrvatskim imenom dolazi od sredine 13. stoljeća i njemački naziv Wachsenstein. Kaštel, kojemu se danas vide samo ruševine na platou te žive stijene, zadnji je u lancu utvrđenih feudalnih rezidencija što se od tršćanskog Krasa protežu uz zapadni rub gorskih kosina Ćićarije i Učke.

Ispod starog kaštela izrastao je s vremenom novi Kožljak, mjesto koje je na sebe uz ime preuzelo i tradiciju, povijest i prošlost nekadašnjeg grada-utvrde.

Na nekadašnji vjerski život ovog kraja podsjećaju ostaci jednobrodne romaničke župne crkve sv. Hadrijana. Crkva sv. Križa smještena je ispod kaštela u Kožljaku, tik uz željezničku prugu Lupoglav-Štalije, na putu za Zagrad. Smatra se da je nastala u 18.st., baroknom dogradnjom prezbiterija na srednjovjekovnu lađu. Crkva ima oltar iz 18. stoljeća, zidane baze, obložene mramornim intarzijama, i na njemu palu iz 19.stoljeća bez vrijednosti, te sliku Bogorodice s Isusom iz 18.stoljeća. Pastoralnu službu vršili su svećenici rodom iz hrvatskog primorja o čemu svjedoče matične knjige i dva nadgrobna spomenika na pročelju crkve.

1992. godine crkvica je obnovljena ali samo s vanjske strane.

Crkva Sv. Jurja na groblju izgrađena je 1590. godine po volji grofova iz kaštela Kožljak, da bi služila kmetovima. Na pročelnom zidu uzidana je nadgrobna ploča s glagoljskim natpisom.
Crkva je uz pomoć mještana i iseljenika danas u potpunosti obnovljena.

Kalendar događanja