Odgoj i obrazovanje

Predškolske ustanove

Dječji vrtić KOCKICA Kršan


Kontakti:
- Matični vrtić u Kršanu:
Adresa: Pristav 121, 52232 Kršan,
Tel.: +385 52 383 241,
E-mail: kockica.krsan@gmail.com

- Područno odjeljenje u Potpićnu:
Adresa: Potpićan bb, 52333 Potpićan,
Tel.: +385 52 867 713

Ravnateljica: Irena Bašić

Kalendar događanja