Socijalna skrb

Temeljem članka 19. st. 1. toč. 7. i čl. 28. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09, 05/13) i čl. 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13, 13/13, 05/15.), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju

Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan

I.

Osniva se Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan.

II.

Odbor iz točke I. ove odluke sastoji se od predsjednika i 4 člana.

Odbor donosi zaključke većinom glasova svih članova Odbora.

III.

Odbor ima zadaću da:

- Općinskom načelniku i Općinskom vijeću Općine Kršan predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti radi pružanja pomoći obiteljima ili pojedincima na području Općine Kršan, te predlaže način pružanja pomoći,

- po potrebi na terenu utvrđuje socijalno stanje, uvjete života i druge okolnosti od značaja za one obitelji koje su korisnici socijalne skrbi Općini Kršan, te o tome izvješćuje Općinskog načelnika Općine Kršan, ili u slučaju potrebe, Općinsko vijeće Općine Kršan,

- obavlja ostale poslove vezane uz utvrđivanje činjeničnog stanja kod osoba koje traže financijsku ili drugu vrstu pomoći od strane Općine Kršan,

- izvršava ostale poslove vezane uz socijalnu problematiku stanovnika Općine Kršan, a temeljem zahtjeva odnosno naloga Općinskog načelnika Općine Kršan ili u slučaju potrebe, Općinskog vijeća Općine Kršan,

- razmatra prijedlog i ostvarenje Proračuna Općine Kršan – Programa socijalne skrbi, te daje svoje prijedloge, smjernice i mišljenja.

-2-

IV.

U Odbor se imenuju:

SUZANA LICUL - za predsjednicu,

DARKO ANDROIĆ - za člana,

ROSANA KLARIĆ - za člana,

ROKO TERKOVIĆ - za člana,

ZORAN KARLIĆ - za člana.

V.

Ovom se Odlukom izvan snage stavlja Odluka Općinskog načelnika Općine Kršan o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 10/2013).

VI.

Ovo Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zdravko Vidak

Kalendar događanja