Udruge

Ostale udruge

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kršan- DVD Kršan

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD)- osnovano je 2001. i udruženo u Područnu vatrogasnu zajednicu Labin.
Osnivači su Općina Kršan i grupa zainteresiranih građana sa područja općine Kršan.
Sjedište DVD-a nalazi se u obnovljenoj školskoj zgradi u Kožljaku.
DVD ima ukupno 65 aktivnih članova od kojih su 22 opremljeni i osposobljeni te čine operativnu postrojbu za intervencije za gašenje požara na otvorenom prostoru.
Uz osobnu zaštitu i vatrogasnu opremu DVD posjeduje terensko vozilo LADU NIVU sa vatrogasnim visokotlačnim modulom za gašenje požara i kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca.

Udruga za grad Plomin

Udruga je osnova 2000.godine. Broji 40-tak članova. Predsjednik udruge je Knapić Loris. Upravni odbor sačinjavaju slijedeći članovi: Brenčić Eđeo, Files Silvio, Janjić Marijano, Knapić Sandra, Krešić Duje, Knapić Loris.
Udruga je formirana na inicijativu građana Plomina, a razlog formiranja bio da se pokrene briga i očuvanje Starog grada Plomin.

Kalendar događanja