Novosti

13.6.2008.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 09.06.2008. godine

 

Na sjednici Poglavarstva je nakon donošenja nove  Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan, donesen i Provedbeni plan obvezatne deratizacije,  dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine kKšan za 2008. godinu  kojim se utvrđuju ovlašteni izvršioci  za provođenje obvezatnih mjera  deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Kršan, vrijeme, mjesto - lokacije  i način  provođenja  akcija  ddd mjera. Obvezatne ddd mjere na području općine kršan u 2008. godini obavljat će ovlaštena osoba obrt eko servis matić iz pazina.

Nakon provedenog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan kao najpovoljnija ponuda  za  zakup poslovnog prostora u Potpićnu  izabrana je ponuda obrta Eni iz Potpićna, Rudarska 5, vl. Eni Santaleza (uslužna djelatnost - frizerski salon).

U skladu s Zakonom o zaštiti i spašavanju te Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja Općinsko poglavarstvo utvrdilo je prijedlog Rješenja o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, te  uputilo prijedlog Općinskom vijeću na razmatranje i  imenovanje Stožera. Za  izradu Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja Općine Kršan Poglavarstvo je imenovalo radnu grupu  kojoj je zadaća da prikupi potrebne podatke i izradi prijedloge navedenih dokumenta.

Radi nastavka kontinuiranog rada na održavanju čistoće i obavljanja ostalih poslova komunalnog održavanja u manjem opsegu na javnim površinama u naselju Potpićan, održavanja prostorija Kluba omladine i umirovljenika u Potpićnu, te izvršavanju hitnih intervencija, nužnih popravaka i održavanja opreme i inventara zaključit će se novi ugovori o djelu sa dosadašnjim izvršiocima poslova: Smajlović Ahmetom i Milevoj Brunom iz Potpićna, te Brunom Vickić iz Kršana. Također se za nastavlja s plaćanjem troškova mamografije korisnicima usluga s prebivalištem na području Općine Kršan  i sudjelovanje u snošenju dijela putnih  troškova privatne zdravstvene njege bolesnika Milene Dupor Krizmanić iz Rapca.

U dogovoru s Institutom za poljoprivredu i turizam Poreč pripremljen je nacrt  ciljanih izmjena i dopuna Programa razvoja poljoprivrede na području Općine Kršan koje su uzele u obzir prodaju farme u Čepić polju i potrebu zemlje za djelatnost farme.

Općina Kršan sufinancirat će iznosom od 14.000,00 kn tradicionalne feštu «Ivanja 2008» koja se održava dana 24. i 25 . lipnja 2008. godine u Šušnjevici.

Poglavarstvo je također pokrenulo postupak za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Kršan koja bi se uručila povodom dana Općine Kršan.  

Predstavnici Općine Kršan na čelu s općinskim načelnikom primiti će dana 12. lipnja 2008. godine u 12,00 sati  u prostorijama općinske zgrade u Kršanu  predstavnike  MNK Potpićan i NK Potpićan povodom uspješnih rezultata ostvarenih u ovogodišnjoj natjecateljskoj sezoni.

 

Kalendar događanja