Novosti

13.6.2008.

Općina Kršan upućuje

J a v n i   p o z i v

ovlaštenim predlagačima da se u roku 30 dana od dana objave ovog poziva  mogu podnositi prijedlozi za proglašenje osobe za počasnog građanina i za dodjelu godišnje nagrade Općine Kršan.

Prijedloge mogu dati: najmanje 4 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, radna tijela Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo, mjesni odbori, gospodarski subjekti, ustanove i organizacije, državni organi, političke i društvene organizacije, udruge građana, odnosno sve registrirane udruge s područja općine kršan.

        Prijedlozi se dostavljaju u pismenoj formi s obrazloženjem, a po mogućnosti i popraćeni određenom dokumentacijom radi valjanog odlučivanja. Isti se upućuju na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, s naznakom «PRIJEDLOG ZA GODIŠNJU NAGRADU».

Ovaj javni poziv oglašen je u "Glasu Istre" dana 12.06.2008. godine, pa se rok od 30 dana za dostavu prijedloga  za proglašenje osobe za počasnog građanina i za dodjelu godišnje nagrade Općine Kršan računa od tog datuma.

 

Kalendar događanja