Novosti

27.1.2021.

Objava Javnog poziva za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta – OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA.

 

Vodovod Labin dostavio je Općini Kršan Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta – OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA.

Savjetovanje je objavljeno na stranicama Vodovod Labin d.o.o., te traje od 14. 01. 2021.  do 15. 02. 2021. g.

Poziva se zainteresirana javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ovog akta na način da svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja pošalju najkasnije do 15.02.2021. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu vodovod-labin@vodovod-labin.hr ili na adresu: Vodovod Labin d.o.o. Labin, Slobode 6, 52220 Labin.

Kalendar događanja