Novosti

28.1.2021.

Obavijest o upućivanju poziva za dostavu ponuda, monterski i ostali radovi na nabavi i polaganju vodovodnih cijevi na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan-Istok

 

O B A V I J E S T

 Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/2, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 25. siječnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje građevinskih, monterskih i ostalih radova na nabavi i polaganju vodovodnih cijevi na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan-Istok, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 27. siječnja 2021. godine uputio je slijedećim osobama:

1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

2. Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,

3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84.

Kalendar događanja