Novosti

4.2.2021.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za radove – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2021. godine

 

               Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke  KLASA: 406-01/21-02/4, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 02. veljače 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 04. veljače 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za radove – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2021. godine, slijedećim gospodarskim subjektima:

1. društvu ELEKTRO ĐANINI d.o.o. Kršan, Kršan, Kršan 60,

2. društvu TECMON d.o.o. Kršan, Kršan 44/A,

3. društvu EL.C. ELECTRON d.o.o. Kršan, Kršan, Pristav 38.

 

Kalendar događanja