Novosti

12.2.2021.

Objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Općina Kršan objavljuje Registar ugovora ažuriranih na dan 08.02.2020. godine.

 

Kalendar događanja