Novosti

11.4.2021.

Objava Odluke o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2021.godini

 

U prilogu objavljujemo Odluku o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2021.godini.

 

Kalendar događanja