Novosti

19.4.2021.

Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan

O b a v i j e s t

               o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan.

 Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/6, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 16. travnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 19. travnja 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

3. Obrtu za podizanje zgrada i izgradnju objekata niskogradnje LUKEŽ, vl. Dražen Lukež, Pužari 32, Gračišće.

Kalendar događanja