Novosti

13.5.2021.

Objava IV. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.

 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

Kalendar događanja