Novosti

20.5.2021.

Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan

 

 

O b a v i j e s t

 

o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan.

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/9, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 20. svibnja 2021., općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 20. svibnja 2021. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan, sljedećim gospodarskim subjektima:

 

1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

3. Niskogradnja i hidrogradnja „ISKOPI“, vl. Žarko Ilić i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan

Kalendar događanja