Novosti

14.6.2021.

Objava V. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021.g.

 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

 

Kalendar događanja