Novosti

30.6.2021.

Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Kršan

 

O b a v i j e s t

o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Kršan.

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/11, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 30. lipnja 2021., općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 30. lipnja 2021. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Kršan, sljedećim gospodarskim subjektima:

 

1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

2. Obrtu za komunalne usluge ''MG TRANS'', vl. Marin Grožić, Šušnjevica 43, Šušnjevica,

3. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju „ISKOPI“, vl. Žarko Ilić i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan

Kalendar događanja