Novosti

27.7.2021.

Obavijest

Temeljem čl. 7. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/12, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 27. srpnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava radova – arheoloških istraživanja na području feudalne rezidencije srednjovjekovnog kaštela Kožljak, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

 

1. Arheološki muzej Istre u Puli, Carrarina ulica 3, 52 100 Pula

2. Hrvatski restauratorski zavod, N. Grškovića 23, 10 000 Zagreb

3. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, I.M. Ronjgova 1

52 100 Pula

Kalendar događanja