Novosti

3.9.2021.

Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje poljoprivrednih putova na području općine Kršan

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje poljoprivrednih putova na području općine Kršan.

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/15, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 3. rujna 2021., općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 3. rujna 2021. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje poljoprivrednih putova na području općine Kršan, sljedećim gospodarskim subjektima:

 

1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

2. Obrtu za cestovni prijevoz robe ''MG TRANS'', vl. Marin Grožić, Šušnjevica 43, Šušnjevica,

3. „AGRO ZELENI, d. o. o.“, Polje Čepić, Deželići 8, Kršan.

Kalendar događanja