Novosti

14.9.2021.

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

 Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Općina Kršan objavljuje gospodarske subjekte s kojima je predstavnik  naručitelja  iz  članka  76.  stavak 2.  točka 1.  Zakona  o  javnoj  nabavi

(općinski načelnika) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa 77. stavak 1.  Zakona o javnoj nabavi:

 1. OPG Roman Carić  Kršan, Kršan 36b,

2. Društvo INTERNOVA d.o.o. Pazin, Industrijska Ulica 19

Kalendar događanja