Novosti

16.12.2021.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji igrališta Purgarija Čepić – I faza, u naselju Purgarija Čepić na području Općine Kršan.

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/23, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 16. prosinca 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 16. prosinca 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji igrališta Purgarija Čepić – I faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. Društvu ISTARSKE CESTE, d.o.o., Partizanski put 140, 52100 Pula,

2. Društvu ORCUS HILT d.o.o., Buzdohanj 127 B, 51219 Čavle,   

3. Društvu CESTE d.o.o. Pula, Strossmayera 4, 52100 Pula

Kalendar događanja