Novosti

21.12.2021.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kršan

 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kršan.

Savjetovanje u trajanju od trideset (30) dana je otvoreno od 21. 12. 2021. do 19. 1. 2022. godine.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objaviti će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Kalendar događanja