Novosti

21.2.2022.

Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Asfaltiranju postojeće nerazvrstane ceste 2. reda, oznake A19, u naselju Zagorje-Načinovići

 

OBAVIJEST o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Asfaltiranju postojeće nerazvrstane ceste 2. reda, oznake A19, u naselju Zagorje-Načinovići, na području Općine Kršan, i po potrebi u slučaju raspoloživosti sredstava i na drugim dionicama na području Općine Kršan – hitne intervencije

 Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/05, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 18. veljače 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 21. veljače 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Asfaltiranju postojeće nerazvrstane ceste 2. reda, oznake A19, u naselju Zagorje-Načinovići, na području Općine Kršan, i po potrebi u slučaju raspoloživosti sredstava i na drugim dionicama na području Općine Kršan – hitne intervencije, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. ISTARSKE CESTE d.o.o. Partizanski put 140,52100 Pula  

2. CESTE d.o.o. Pula, Strossmayera 4, 52100 Pula,   

3. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Ul. Matka Brajše Rašana 2/4, 52000 Pazin

Kalendar događanja