Novosti

22.3.2022.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Izgradnji boćališta – I. faza – ponovljeni postupak, u naselju Stepčići, na području Općine Kršan

 Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/08, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 21. ožujka 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 22. ožujka 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Izgradnji boćališta – I. faza – ponovljeni postupak, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. LINOGRAD d.o.o., Poslovna zona Vinež 606, 52220 Labin,

2. DE CONTE d.o.o., Pulska 2, 52220 Labin,   

3. RO-LA TRANSKOP, Vrećari 100, 52231 Nedešćina

Kalendar događanja