Novosti

9.6.2022.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija na području Općine Kršan

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/14, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 9. lipnja 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 9. lipnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. LIČILAC, d. o. o., Dukićeva ulica 29/F, Pula,

2. Signal Promet, d. o. o., Rudeški ogranak 6, Zagreb,

3. SIGNALIZACIJA I OPREMA, d. o. o., Nova Vas 102 H, Brtonigla.

Kalendar događanja