Novosti

11.8.2022.

Objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

 Općina Kršan objavljuje Registar ugovora ažuriranih na dan 10.08.2022. godine.

Kalendar događanja