Novosti

19.8.2022.

U poštanskim uredima na području Općine Kršan plaćanje računa bez naknade!

Foto vijesti

 

Građanima je omogućeno da svoje mjesečne račune za uplatu komunalne naknade, uplatu rate po ugovoru o prodaji stana, uplatu naknade za korištenje grobnog mjesta, uplatu naknade za najam javnih površina i za ostale uplate plaćaju bez naknade u slijedećim poštanskim uredima:

 

52231 Kršan, 52233 Šušnjevica, 52234 Plomin, 52333 Podpićan

 

Kalendar događanja