Novosti

9.9.2022.

Objava V. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. g.

 

 Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

 

Kalendar događanja