Novosti

30.9.2022.

Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izrada projektno-tehničke dokumentacije – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – idejni projekt za Posjetiteljski centar u Čepićkom polju

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/20, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 30. rujna 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – idejni projekt za Posjetiteljski centar u Čepićkom polju, dana 30. rujna 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

1. TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, 51 000 Rijeka

2. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Josipa Jurja Strossmayera 11, 10 000 Zagreb

3.ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zuliani Giambastiani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

 

Kalendar događanja