Novosti

16.12.2022.

Objava VII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. g.

 

 Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

Kalendar događanja