Novosti

7.2.2023.

Odluka o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje javnih potreba u kulturi u 2023.

 Općina Kršan objavljuje Odluku o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje javnih potreba u kulturi u 2023.

Kalendar događanja