Novosti

28.2.2023.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – živica na području Općine Kršan.

Foto vijesti

 

Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/08, URBROJ: 2163-22-23-1 od 27. veljače 2023. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 28. veljače 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – živica, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić (OIB: 00671558690), Čambarelići 3/2, Kršan,

2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić (OIB: 02250234167), Blaškovići 3 F, Kršan,

3. Obrt za uslužne djelatnosti u šumarstvu i građevinarstvu “FORST“, vl. Sanjin Zubović (OIB: 90118412193), Čambarelići 4, Kršan, putem e-maila: sanjin.zubovic@gmail.com.

Kalendar događanja