Novosti

25.5.2023.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji (proširenju) groblja Kršan – III. faza

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/15, URBROJ: 2163-22-23-1 od 25. svibnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 25. svibnja 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji (proširenju) groblja Kršan – III. faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, 52232 Kršan,  

2. „DE CONTE d.o.o.“, Pulska 2, 52220 Labin,   

3. „LINOGRAD d.o.o.“, Poslovna zona Vinež 606, 52220 Labin

Kalendar događanja