Novosti

17.4.2008.

PRIOPĆENJE O OTVARANJU POŠTANSKOG UREDA U KRŠANU NA LOKACIJI SRC «PRISTAV»

Općina Kršan je u cilju zadržavanja poštanskog ureda u Kršanu, što je općeg interesa za cjelokupno stanovništvo, odobrila Hrvatskim poštama d.d. Zagreb, da se Poštanski ured u Kršanu preseli u prostorije objekta SRC «Pristav» Kršan. U svrhu preseljenja poštanskog ureda, u kratkom je roku, Općina Kršan izvela radove na uređenju prostorija i privođenju istih poštanskoj djelatnosti, te uređenju prostorija za boćarske klubove. Kako su u potpunosti privedeni kraju radovi uređenja i opremanja poštanskog ureda obavještavaju se građani da će Poštanski ured u Kršanu započeti s radom na novoj lokaciji - u objektu sportskog rekreacijskog centra «PRISTAV» s danom 17. travnja 2008. godine. HP će prostorije koristiti bez naknade sve do adaptacije zgrade bivšeg «Diska» u Kršanu gdje je planirano uređenje novog ureda za rad HP-a u Kršanu.

Kalendar događanja