Novosti

21.4.2008.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 18.04.2008. godine

Nakon provedenih postupaka prikupljanja ponuda u svrhu obavljanja komunalnih djelatnosti putem ugovora, Poglavarstvo je za komunalnu djelatnost uređenje živica na području Općine Kršan kao najpovoljniju ponudu izabralo ponudu Obrta za komunalne usluge održavanje puteva «Put» vl. Benazić Silvano iz Potpićna, Dumbrova 3, a za komunalnu djelatnost održavanje javnih površina – košnja trave izabralo ponudu tvrtke Entrada d.o.o. Šušnjevica. Prijedlog odluka Poglavarstvo upućuje Općinskom vijeću na donošenje. Poglavarstvo je donijelo i odluku da se pristupa uređenju javnih površina u Potpićnu, o čemu će detaljno građani će biti obaviješteni putem oglasnih ploča u Potpićnu. Radi provođenja mjera zaštite od požara u 2008 godini Poglavarstvo je ažuriralo podatke u Planu zaštite i spašavanja Općine Kršan te prihvatilo Operativnog plana motrenja, čuvanja i ophodnje JVP Labin za 2008.g. godine za područje Općine Kršan. Kako bi se građanima Općine Kršan omogućilo pregledavanje prostornih planova Općine Kršan prihvaćena je ponude Sigma d.o.o. Labin za nadgradnju WEB stranice Općine Kršan. Poglavarstvo je donijelo odluku da se u suradnji s predstavnicima škola izvrši provjera sportskih rekvizita (golova) na školskim igralištima, ali i na svim ostalim igralištima na području Općine Kršan u cilju povećanja sigurnosti i zaštite djece, te ostalih korisnika ovih objekata. Poglavarstvo će također sudjelovati u sufinanciranju troškova puta u Zagreb za nagrađenu učenicu i učiteljicu OŠ «V. Nazora», te sa 1.000,00 kn sufinancirat izlet učenika 8a i 8b razreda ove škole. Općina Kršan podržava projekte TZ Općine Kršan, te će sa 10.000,00 kn sufinancirati manifestaciju CESTE ŠPARUGA koja se održala 18. travnja i Sajam cvijeća koji se održava 26. travnja u Vozilićima. Na zahtjev SRD Plomin Općina Kršan sufinancirat će sa 2.000,00 kn nabavku računala i novog printera, a sa Gradom Labinom i Općinom Raša sufinancirat će se prijateljskih susret u udičarenju između sportskih društava grada Labina, Općine Kršan, Općine Raše i Općine Manzano iz Italije. Za materijalne i putne troškove Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine na području Općine Kršan odobrena su financijskih sredstava za u visini 1.000,00 kn. Iz Programa socijalne skrbi odobrena je pomoć u visini od 500,00 kn socijalno ugroženoj obitelji iz Plomina, te iznos od 2.000,00 kn u svrhu liječenja u inozemstvu obitelji iz Pićna. Nastavljeno je i sufinanciranje putnih troškova za provođenje zdravstvene njege u kući prema izvješću Privatne zdravstvene njege M. D. Krizmanić. Otkupom 60 komada CD-a, podržan je i projekt Evviva Milotti, kojim istarski glazbeni virtuoz Nello Milotti slavi 80 godina života i 60 godina stvaralaštva u svijetu glazbe. CD-i će između ostalih, biti donirani osnovnim školama u Potpićnu, Čepiću i Vozilićima.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja