Novosti

6.2.2009.

Zaključak Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Kršan

Foto vijesti

 

Temeljem članka 6. i 7.  Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04), Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan na 1. izvanrednoj sjednici održanoj dana 05. veljače  2009. godine donosi

      Z A K L J U Č A K

 1. Zahtjeva  se od Hrvatskih voda da prekontroliraju sve dotoke bujične vode koji se slijevaju prema rijeci Boljunčici .

2. Zahtjeva se da jedinica lokalne samouprave  Općina Kršan zajedno sa Hrvatskim vodama Zagreb, VGO za vodno područje primorsko-goranskih slivova Rijeka, VGI «Raša- Boljunčica»  sagledaju problematiku vodotoka i kanala rijeke Boljunčice.

3. Analizom događaja  i nastalih poplava u Čepičkom polju  i  širem području Općine Kršan utvrđuje se  nedostatak pravovremenih i  korisnih informacija od strane Hrvatskih voda, te se zahtjeva od Hrvatskih voda pravovremeno izvješćivanje Načelnika stožera o stanju i aktivnostima na terenu za vrijeme trajanja izvanredne situacije.

4. Traži se od jedinice lokalne samouprave  Općine Kršan da se Stožer zaštite i spašavanja nadopuni sa predstavnikom Hrvatskih voda.

5. Preporučuje se da se jedinica lokalne samouprave  Općine Kršan zatraži od javnih službi da oforme timove za krizne situacije sa popisom tehnike za izvanredne situacije i dostave popis potrebne opreme.

6. Vodovod Labin d.o.o. Labin  dužan je obavještavati načelnika Stožera o situaciji i kretanjima vodoopskrbe na području Općine Kršan i postaviti odgovarajući broj spremnika prema planu i rasporedu kriznog stožera Vodovoda Labin, te  o istom informirati građene putem sredstava javnih glasila.

7. Općini Kršan upućen je zahtjev da se od Župana Istarske županije proglasi stanje elementarne nepogode za područje Općine Kršan.

 8. Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan prati redovito stanje na području Općine Kršan, te će se građani o istom  redovito informirati.

 

Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan

 

Kalendar događanja