Novosti

11.2.2009.

Izvješće sa nastavka 1. vanredne sjednice Općinskog poglavarstva, održane dana 09. veljače 2009. godine

Foto vijesti

 Općinsko poglavarstvo Općine Kršan donijelo je zaključak kojim se zadužuju  Mjesni odbori na području Općine Kršan (koji još uvijek isto nisu učinili) da  izrade listu prioriteta u svrhu utvrđivanja dionica  - nerazvrstanih cesta predviđenih za asfaltiranja u 2009. godini.

Općinsko poglavarstvo donijelo je  odluku angažiranja ovlaštenog ing. geodezije na određivanju granica zahvata na uređenju parkovne površine u Potpićnu, te o izradi geodetskog elaborata za skladište - dehidrator u Čepiću, a čija izrada će se povjeriti Uredu ovlaštenog ing. geodezije Branimira Fable  iz  Labina. Istom Uredu povjerava se i izrada situacijskog plana M = 1 : 200 groblja Jasenovik radi nastavka rekonstrukcije ogradnog zida i kapele Sv. Kirina i situacijskog plana za potrebe izrade katastra groblja.   

Ovlaštenoj tvrtki  Vema-ing d.o.o. iz Pićna   Poglavarstvo je povjerilo izradu troškovnika za sanaciju  škole u  Šušnjevici, sanaciju Doma u Čepiću i sanaciju dijela krova škole u Lazarićima. MO Potpićan će utvrditi buduću namjenu prostora bivše kino sale u Potpićnu kako bi se pristupilo izradi troškovnika  za sanaciju. 

Poglavarstvo je otvorilo ponude pristigle na poziv za sanaciju prostorija arhive Općine Kršan u zgradi MO Potpićan, te je kao najpovoljniju ponudu odabralo ponudu tvrtke «De conte» d.o.o. Labin, a kao nadzor nad izvođenjem radova izabrana je tvrtka Vema-ing d.o.o.  iz Pićna. Ujedno će se pristupiti pokretanje imovinsko pravnih odnosa za uknjižbu iste zgrade.

Općinski načelnik upoznao je članove Poglavarstva o tijeku realizacije  projekta nogostup Plomin - Plomin groblje,  za koji je podnijet zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole pri  Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju IŽ,  Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin.

Poglavarstvo je razmatralo i problematiku davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan u Čepiću, te se utvrdilo hitno poduzimanje radnji radi što skorijeg otvaranja Caffe bara.

Poglavarstvo je predložilo 3 člana - predstavnika  JLS u Školskom odboru OŠ «V. Nazora» Potpićan i Školskom odboru OŠ «I. G: Kovačić» Čepić.

Poglavarstvo je donijelo  odluku o produljenju plaćanja troškova mamografije za sve osobe s prebivalištem na području Općine Kršan, te o nastavku  sufinanciranja putnih troškova privatne zdravstvene njege – M. Dupor Krizmanić iz Rapca.

Općinski načelnik upoznao je prisutne sa zaključkom Župana Istarske županije o proglašenju elementarne nepogode u Općini Kršan, a koju od početka prati  Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan, Općinsko povjerenstvo u suradnji s Županijskim Povjerenstvom izvršit će procjenu šteta po utvrđenoj zakonskoj proceduri o čemu će se obavijestiti svi oštećenici putem sredstava javnog informiranja.

 

Kalendar događanja