Novosti

20.2.2009.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 18.02.2009.

Foto vijesti

 

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan odobrilo je zahtjeve za produljenjem ugovora o zakupu javne površine u Plomin Luci  i u Potpićnu dosadašnjih korisnicima javnih površina.

Radi uređenja centra naselja Čepić predstavnik Poglavarstva sa  VMO Čepić razmotrit će prijedlog idejnog uređenja izrađen od ovlaštene tvrtke Nova projekt  d.o.o. iz Nedešćina.

Tvrtka Nova projekt  d.o.o. iz Nedešćina izraditi će također glavni projekta za ishođenje potvrde za projekt u svrhu rekonstrukcije bivšeg  Diska u Kršanu za koji se uskoro očekuje izdavanje lokacijske dozvole.

Općina Kršan će na zahtjev Istarske županije, Upravni odjel za održivi razvoj uvrstiti  u popis plaža novo uređenu plažu tijekom 2008.g.  u Plomin Luci, a  za koju su i ove godine predviđena sredstva za daljnje uređenje.

Na sjednici Poglavarstva razmatrani su pojedinačni  zahtjevi i zahtjevi Mjesnih odbora  za popravkom puteva oštećenih u nedavnim poplavama, te su radi utvrđivanja ukupnih šteta zaduženi MO da dostave popise oštećenih puteva i nerazvrstanih cesta a koje će biti upućeno na daljnju razmatranje i obradu Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode Općine Kršan. 

Prema obavijesti Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva o provođenju programa obnove i izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području  JLS Općina Kršan prijavit će se  Projekt EIB 3 sa zahtjevom za sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje -  izgradnje kanalizacije  Vozilići,  Stepčići, Čepić – Purgarija.

Na sjednici Poglavarstva prihvaćeno je završnog Izvješće nadzornog inženjera za radove na adaptacije prostorija Mjesnog ureda u zgrado MO Potpićan, koje je izvodila tvrtka De conte d.o.o  Labin.

U svrhu realizacije  Projekt očuvanja spomeničke baštine Venecijanskog porijekla u Istri, pokrajine Regione Veneto – za adaptaciju Lapidarija u  Plomina, Općina Kršan zaključiti će ugovor o izvođenju radova sa ovlaštenom tvrtkom Kapitel d.o.o  iz Žminja uz suglasnost Konzervatorskog odjela iz Pule.

Na sjednici Poglavarstva prihvaćene su ponude Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimir Fable Labin  za izradu elaborata iskolčenja za uređenje parkovne površine u Potpićnu i za izradu situacijskog plana M=1:100 kao podloge za projektiranje priključka vodovoda za naselje Načinovići i Jurasi.

Poglavarstvo je također donijelo odluku da se pristupi sječi nekoliko stabala u naseljima Lazarići i Boljevići zbog opasnosti od urušavanja i starosti. 

Poglavarstvo je udovoljilo zahtjevu Udruge pčelara ''LIPA'' Pazin za sufinanciranjem manifestacije ''4. DANI MEDA" 27. i 28. veljače 2009. godine, na kojoj učestvuju i proizvođači meda s područja Općine Kršan.

Zbog nesretnog slučaja u obitelji Ivančić iz Kožljaka  Općina Kršan sufinancirat će troškove pogreba.

 

Kalendar događanja