Novosti

16.3.2009.

Izvješće sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 12. ožujka 2009. godine

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika Općine Kršan.

Razmatrani su i prihvaćeni sljedeći akti:

1. Izvješće o radu Općinskog poglavarstva Općine Kršan za razdoblje rujan - prosinac 2008. godine,

2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kršan za 2008. godinu,

3. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrstarukture u Općini Kršan za 2008. godinu,

         4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.

 Tijekom aktualnog sata Općinski načelnik upoznao je članove Općinskog vijeća o najznačajnijim aktivnostima Općinskog poglavarstva u proteklih tri mjeseca rada te odgovarao na pitanja postavljena od strane vijećnika.

Također, Općinsko vijeće primilo je na znanje informaciju o dostavljenim Obavijestima o novom načinu fakturiranja potrošnje vode od strane društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o.  Labin obrtnicima na području Općine Kršan, te je izvješteno da je Općinski načelnik zadužen da se navedena problematika u što skorijem roku razmotri sa ovlaštenim predstavnicima društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o. Labin na koordinaciji načelnika i gradonačelnika Labinštine.

 Općinsko vijeće Općine Kršan

Kalendar događanja