Novosti

16.3.2009.

Izvješće sa sjednice Općinskog Poglavarstva Općine Kršan održanih dana 11. i 13. ožujka 2009. godine

Foto vijesti

 

Općinsko poglavarstvo utvrdilo je dužine predviđene za asfaltiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan za 2009. godinu u ukupnoj dužini od 2500 metara dužnih, te su zaduženi članovi Poglavarstva da u suradnji sa predstavnicima VMO Općine Kršan u roku od tri dana utvrde dionice za asfaltiranje. Slijedom navedenog, prihvaćen je i prijedlog odluke o početku postupka javne nabave za asfaltiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan za 2009. god.

Općinsko poglavarstvo primilo je na znanje informaciju o dostavljenim Obavijestima o novom načinu fakturiranja potrošnje vode od strane društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o.  Labin obrtnicima na području Općine Kršan, te je zadužen Općinski načelnik da se navedena problematika u što skorijem roku razmotri sa ovlaštenim predstavnicima društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o.  Labin na koordinaciji načelnika i gradonačelnika Labinštine.

Razmatrajući cjelokupnu problematiku zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan smještenog u Čepiću, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan otkazalo je Ugovor o zakupu predmetnog poslovnog  prostora sklopljenog sa zakupnikom Obrtom za ugostiteljstvo ''AMADEUS 1'' Labin, a iz razloga neispunjavanja obveze zakupnika preuzete ugovorom sklopljenim početkom veljače 2009. godine.

 

Kalendar događanja