Novosti

8.4.2009.

Izvješće sa sjednica Poglavarstva održanih dana 30.03. i 06.04.2009.

Foto vijesti

 Na sjednici Općinskog poglavarstva razmatrana potreba usklađenja Statuta Općine Kršan sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, te je utvrđen prijedlog Izmjena i dopuna Statuta i prijedlog da se konačna Odluka o izmjeni Statuta donese u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora članova općinskih i gradskih vijeća i županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba.

Na sjednici je također utvrđen konačan Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu prema obvezi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, te je isti upućen Općinskom vijeću na donošenje.

Na sjednici je razmatrano Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan te je utvrđen prijedlog  Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2009. godinu koji je upućen na usvajanje Općinskom vijeću.

Za 2009. godinu Poglavarstvo je donijelo Provedbeni plan obvezatne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine Kršan prema prijedlogu dostavljenog od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, a   izvršenje navedenih mjera povjereno je Obrtu ''EKO SERVIS MATIĆ'' iz Pazina.

U svrhu izvođenju radova na Lapidariju u naselju Plominu imenovan je kao nadzorni organ Atelje Slavka Batelić iz Labina.

Radi ponovnog otvaranja ugostiteljskog objekta smještenog u Čepiću donijeta je odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan budući je sa prethodnim zakupcem raskinut ugovor.

U svrhu uređenja plaže u Plomin Luci prihvaćena je ponuda  Euromodula iz  Viškova za kupnju montažnog objekta koji se sastoji od  2 sanitarna čvora  i 2 kabine za presvlačenje.

Na sjednici Poglavarstva prihvaćene su ponude za izradu elaborata uknjižbe dijela puta na k.č. 2905/360 u k.o. Plomin Labin te ponude u svrhu izrade elaborata uknjižbe dijela putova koji nisu uknjiženi u katastarskom planu dostavljene od strane Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimir Fable Labin prema uputi nadležnog Ministarstva.

Također je Poglavarstvo udovoljilo zamolbi  mještana Baraki za sufinanciranje radova na vodovodnom ogranku u naselju Baraki, te je prihvatilo troškovnik za uređenje oborinske odvodnje prometnice u naselju Veljaki dostavljenog od strane društva ''VEMA – ING'' d.o.o. Pićan.

Poglavarstvo je također  prihvatilo prijedlog zapisnika Odbora za socijalna pitanja  kojim su odobrene financijske pomoći socijalno najugroženijim obiteljima za razdoblje travanj-lipanj 2009. godine u skladu s Programom socijalne skrbi za 2009. godinu

Poglavarstvo je udovoljilo zamolbi Udruge umirovljenika Labin za sufinanciranjem troškova prijevoza autobusom do Pule u povodu Dana žena.

Poglavarstvo je prihvatilo ponudu društva ''VLADIMIR GORTAN'' d.d. Pazin za rekonstrukciju ogradnog zida oko spomenika u Šušnjevici.

Po zahtjevima stanara općinske službe izvršit će uvide na terenu radi  utvrđivanja potreba za izvršenjem različitih   popravaka i sanacija  u  općinskim stanovima u Potpićnu.

Općinsko poglavarstvo je  dalo pozitivno mišljenje o nacrtu prijedloga ciljanih izmjena i dopuna PPU Općine Pićan a vezano uz mogućnost izrade septičkih jama.

Poglavarstvo je također prihvatilo ponudu društva ''PIU MARKETING'' Labin za kupnju 10 komada  fotomonografije ''Baladuri, ognjišća i kamini, biseri graditeljske baštine u Istri''.

Poglavarstvo je prihvatilo ponude za dobavu i postavu vibro-traka društva ''FUTURA TRADE'' d.o.o. Lovran koje bi se postavilo na lokalnim cestama prema potrebama utvrđenim od ovlaštene osobe.

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan obavještava sve umirovljenike da je povodom predstojećih Uskršnjih blagdana donijelo odluku kojoj se svim umirovljenicima sa područja Općine Kršan odobrava isplata pojedinačnog iznosa od 200,00 kn, počevši od 08. travnja 2009. godine.

 

Kalendar događanja