Novosti

9.4.2009.

Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 07. travnja 2009. godine

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo  14 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

Na sjednici Općinskog vijeća  jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2008. godinu,  te su usvojene Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2009. godinu.

Predložene točke dnevnog reda:

- Razmatranje prijedloga usklađenja Statuta Općine Kršan za Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 109/07, 125/08) i Zakonom o izmjeni zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 36/09),

- Razmatranje Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu,

izostavljene su iz dnevnog reda, odnosno nisu razmatrane.

 

Kalendar događanja