Novosti

23.4.2009.

Izvješće sa sjednice Općinskog Poglavarstva Općine Kršan održane dana 20. travnja 2009. godine

Foto vijesti

 Općinsko poglavarstvo prihvatilo je zapisnik Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan za ponovljeni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Čepiću, te je između tri pristigle ponude, kao najpovoljnija izabrana ponuda društva ''MARVEN'' d.o.o. Kršan. Nakon dostave Odluke ponuđačima i proteka roka za žalbu, Općinsko poglavarstvo donijeti će konačnu odluku.

Razmatrajući problematiku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Kršan, Poglavarstvo je donijelo odluku da se u skorom roku pristupi postupku prodaje nekretnina temeljem podnesenih zahtjeva zainteresiranih osoba, a za što je potrebno prethodno izvršiti procjenu i geodetske elaborate od strane ovlaštenih osoba.

Temeljem odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Kršan, udovoljeno je  zahtjevu za produljenjem radnog vremena više ugostitelja sa područja Općine Kršan.

Općinsko Poglavarstvo donijelo je odluke o odobravanju financijske pomoći:

- Društvu gljivara i travara ''MARTINČICA'' Labin,

- Općini Gračišće za organizaciju manifestacije ''7. IZLOŽBE VINA'',

- mr. sc. Materljan Igoru iz Labina za izdavanje knjige iz oblasti kaznenog prava,

- studentici Šestan Kristini iz Čepića u svrhu sudjelovanja na Međunarodnom studentskom kongresu medicinskih znanosti u Varšavi, Poljska,

- Osnovnoj glazbenoj školi ''MATKA BRAJŠE RAŠANA'' koja djeluje pri Pučkom  otvorenom učilištu Labin za otvaranje područnog odjela u Potpićnu,

- obitelji Šturbej iz Čepića zbog težeg zdravstvenog stanja članova obitelji, 

- Exsploziv Band–u iz Čepića za izdavanjem vlastitog CD-a te

- Udruzi tartufara Općine Kršan u svrhu unaprjeđenja tartufarstva na području Općine Kršan.

Donesena je odluka o početku postupka javne nabave na izvođenju radova na Izgradnji odvodnje oborinskih voda u dijelu naselja Plomin i Vozilići te konstruktivne i građevinske sanacije sjevernih zidina oko Crkve Sv. Juraj Stari u Plominu.

Razmatran je troškovnik radova za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan za 2009. godinu, te će se u skorom roku pristupiti raspisivanju postupku javne nabave na asfaltiranju lokalnih i nerazvrstanih cesta i putova na području Općine Kršan za 2009. godinu.

Prihvaćena je ponuda društva ''RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA'' d.o.o. Rijeka za izvođenje geotehničkih istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta vodospreme ''PLOMIN II''.

Temeljem izrađenog troškovnika radova za izgradnju dječjeg igrališta i boćališta u naselju Šušnjevica, pristupiti će se realizaciji 1. faze i to asfaltiranju boćališta.

Nakon dostave zatraženih troškovnika, pristupiti će se izvođenju radova na sanaciji odvodnje oborinske vode na području Općine Kršan, i to na dijelu nerazvrstane ceste Sveti Kvirin kao i na području Čepića – na dijelu neasfaltirane ceste ispod naselja Loleti i Maslovići.

Općinsko poglavarstvo prihvatilo je završno izvješće nadzornog inženjera Slavka Batelića, dipl. ing. arh. iz Labina o izvedbi građevine – groblje Kožljak i Jasenovik.

Temeljem dopisa Lučke uprave Rabac, kojim se Općinu Kršan obavještava da dosadašnjem koncesionaru TD ''1. MAJ LABIN'' Labin prestaje koncesija za obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada u lukama za otvoreni i javni promet na području Lučke Uprave Rabac, i to u trajektnoj luci Brestova i lukama Plomin, Rabac, Sv. Marina, Tunarica i Trget, poučeno negativnim iskustvima prijašnjih godina, poglavito tijekom turističke sezone, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan zatražilo je hitno očitovanje o tome, kojemu će subjektu biti povjeren posao sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada u Plomin Luci i trajektnom pristaništu Brestova.

Poglavarstvo je također donijelo zaključak kojim će kao i prijašnjih godina snositi troškove ispitivanja kontrole kakvoće mora na plažama na području Općine Kršan za 2009. godinu, a koje će vršiti Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

 

Kalendar događanja