Novosti

8.5.2009.

Obavijet o DERAIZACIJI

Foto vijesti Na javnim površinama  OPĆINE  KRŠAN provesti  će  se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od: 

 11.05.2009. godine do 15.05.2009. godine.

Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone  zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.

Izložene meke ne dirati.

U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji ( protuotrov : vitamin K ).

Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa , jer će za svu štetu , kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

TELEFON / FAX 052 62 45 71

Kalendar događanja