Novosti

14.5.2009.

Izvješće sa sjednice Općinskog Poglavarstva Općine Kršan održane dana 06. i 11. svibnja 2009. godine

Foto vijesti

 Općinsko Poglavarstvo Općine Kršan razmatrajući pristigle troškovnike za postavljanje javne rasvjete dostavljene od strane DP ''ELEKTROISTRA'' Pula, Pogon Labin, kao i zahtjeve dostavljene od strane građana Općine Kršan, donijelo je odluku o pristupanju postavljanja javne rasvjete na širem području Općine Kršan i to u naselju Kršan, Vlašići, Čepić i Dolišćina.

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan prihvatilo je Izvješće nadzornog inženjera Bruno Škopca iz Rapca o asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan za 2008. godinu, period 17. ožujka – 17. travnja 2009. godine.

Nakon dostave ponuda, za izvođenje radova na nastavku uređenja plaže u Plomin Luci, kao najpovoljniju ponudu Općinsko poglavarstvo izabralo je ponudu Obrta u građevinarstvu ''MAESTRO'' Plomin, vl. Kristijan Mrzlić.

Temeljem naredbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučke kapetanija Pula od 16. travnja 2009. godine, pristupiti će se ograđivanju plaže u Plomin Luci psihološkim plutajućim branama sa morske strane, sve prema uputama i naputku kapetana ispostave Lučke uprave Rabac.

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan primilo je na znanje obavijest društva ''1. MAJ LABIN'' d.o.o. Labin, vezano uz uvećanje mjesečnog računa za odvoz smeća na ime 19 novih korisnika (potrošača) sa područja Općine Kršan te je od istog društva zatražena žurna dostava podatka o visini iznosa dodatnih mjesečnih troškova za navedeni prijevoz. Nakon dostave traženih podataka, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan donijeti će odluku o priznavanju odnosno o nepriznavanju dodatnih troškova.

Općinsko Poglavarstvo donijelo je odluke o odobravanju financijske pomoći:

- Konjičkom klubu ''SOKO'' Pazin za organizaciju konjičke manifestacije CROATIA CUP, ''ISTRA - PAZIN 09'' koji se dana 23. svibnja 2009. godine održava u Pazinu, naselje Slokovići,

- Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za sufinanciranjem troškova autobusa za prijevoz učenika na 8. Susret kazališnih i amaterskih grupa Istre – SKAGI, održanog dana 30. travnja 2009. godine u Pazinu,

- Savezu sportova Grada Labina za organizaciju manifestacije - 1. Olimpijade Osnovnih škola Labinštine koja će se održati u razdoblju od 18. – 22. svibnja 2009. godine,

- Dječjem vrtiću ''PJERINA VERBANAC'' Labin, PO Potpićan za prijevoz autobusom prilikom posjeta polaznika Vatrogasnoj postaji Labin, sve povodom obilježavanja 4. svibnja, Dana vatrogastva - Sv. Florijana,

- Lari Sošić iz Kršana za sudjelovanje na Državnom prvenstvu frizera koje će se 24. svibnja 2009. godine održati u Šibeniku,

- Nogometnom klubu ''RUDAR'' Labin za organizaciju 57. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira ''KVARNERSKA RIVIJERA 2009'' koji se održava u razdoblju od 18. – 20. svibnja 2009. godine,

- desetak socijalno i zdravstveno ugroženih obitelji odnosno osoba sa područja Općine Kršan.

 Općinsko poglavarstvo Općine Kršan primilo je na znanje Plan motrenja, čuvanja i ophodnje na području Parka prirode Učka u 2009. godini dostavljenog od strane Javne ustanove ''PARK PRIRODE UČKA'' Lovran.

Općinsko poglavarstvo razmatralo je ponude za izvođenje građevinskih radova na izgradnji javne rasvjete naselja Plomin – groblje, te troškovnik za izvođenje radova na izgradnji parkirališta na mjesnom groblju Letaj u Šušnjevici.

Zahtjevu Ugostiteljskog obrta ''LOVOR'' Rijeka za produljenjem ugovora o zakupu javne površine i izvođenje građevinskih radova na trajektnom pristaništu Brestova, zbog novog režima prometa trajektnom pristaništu Brestova, nije udovoljeno.

U svrhu rješavanja novonastale problematike na prometnici kroz naselje Boljevići angažirati će se ovlašteni geodeta za očevid na terenu i snimak postojeće situacije.

Općina Kršan suglasna je sa udovoljavanjem zamolbi Udruge za grad Plomin i Udruge maslinara Plominka Plomin za davanjem na dugoročno korištenje parcele u vlasništvu Općine Kršan u Plomin Luci radi zasada i razvoja autohtone masline Plominka, za što će se provesti odgovarajući postupak.

 

Kalendar događanja