Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Objava Poziva za dostavu ponuda, u postupku jednostavne nabave - nabava radova – Kaštel Kožljak – Konstruktivna sanacija zidova – etapna obnova

Objava Poziva za dostavu ponuda, u postupku jednostavne nabave - nabava radova – Kaštel Kožljak – Konstruktivna sanacija zidova – etapna obnova

Loading spinner
Podijeli s drugima
Arrow

Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke KLASA: 406-03/23-01/16, URBROJ: 2163-22-23-1 od 29. svibnja 2023., općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava radova –  Kaštel Kožljak –  Konstruktivna sanacija zidova – etapna obnova,  dana 29. svibnja 2023. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

  1. CITADELA d.o.o., Ružić selo 151, 51 226 Hreljin, OIB: 76029272539, putem e-mail-a: mkucan5@gmail.com

  2. KAPITEL d.o.o., 9. rujan 6, 52 341 Žminj; OIB: 45821273643, putem e-mail-a: kapitel@kapitel.net

  3. MACUKA d.o.o., Videti 121f, 52 404 Sv. Petar u Šumi, OIB: 00645636377, putem e-maila-a: macuka@pu.htnet.hr

Napomena: Izvođenje radova sufinancira se sredstvima Ministarstva medija i kulture Republike Hrvatske.

Line
Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up