Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Općina Kršan
Arrow pointing to next item
Odsjek za gospodarstvo i EU projekte
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za gospodarstvo i EU projekte

- Voditeljica Odsjeka: Patricia Zanketić, mag. oec.

U Odsjeku za gospodarstvo i EU projekte obavljaju se poslovi:

 • vodi Odsjek i koordinira suradnju sa ostalim Odsjecima unutar Odjela, prati i izvršava zakonske propise i opće akte vezane za rad Odsjeka,

 • priprema, provodi i izvršava odluke Općinskog vijeća i općinskog načelnika,

 • priprema i izrađuje projekte te koordinira aktivnosti za kandidiranje projekata za kohezijske i strukturne fondove Europske unije i prati provedbu projekata,

 • priprema i izrađuje projekte te koordinira aktivnosti za kandidiranje projekata za nacionalne subvencije i prati provedbu projekata,

 • prati gospodarska kretanja na području općine i izrađuje analize iz tog područja, usklađuje aktivnosti gospodarstva i ostalih djelatnosti Općine u realizaciji potpora Europske unije,

 • provodi promidžbu obrtništva i poduzetništva te poslovnog okruženja općine s ciljem privlačenja novih investicija na područje općine,

 • predlaže plan održivog razvoja gospodarstva općine, posebice poljoprivrede i turizma i izrađuje izvješća,

 • provodi osnivanje poduzetničkih i poslovnih zona

 • predlaže mjera i provodi postupke vezane za javno-privatno partnerstvo i dodjelu koncesija,

 • izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata, reguliranje radnog vremena ugostiteljskih i trgovačkih objekata, provodi upravni postupak iz djelokruga Odsjeka,

 • radi na poslovima javne nabave, sudjeluje u pripremi natječaja, izradi zapisnika o otvaranju ponuda, procjeni i usporedbi ponuda, izrađuje ugovore po konačnosti odabira ponuditelja,

 • surađuje s Turističkom zajednicom Općine Kršan, predlaže programe i aktivnosti za unapređenje turističke ponude, predlaže i provodi programe regionalne, međuregionalne i međunarodne suradnje,

 • organizira stručne skupove, pruža pomoć i edukaciju poduzetnika u svezi pripreme projekata za kohezijske i strukovne fondove te pomaže investitorima u realizaciji pojedinih programa od interesa za Općinu,

 • obavlja druge poslove vezane za djelatnosti u nadležnosti ovog Odsjeka, a koji su utvrđeni Zakonom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika,

 • obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika.

Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up